TUYỂN SINH LỚP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, GIÁO DỤC TRẺ EM TẠI NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC

Người có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên đang làm hoặc có nguyện vọng làm công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng năng lực hoặc chưa có văn bằng, chứng chỉ về giáo dục mầm non được quy định tại Thông tư số 13/2015/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Căn cứ Quyết định số 1923 /2014/QĐ-BGDĐT ngày 30    tháng  5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

 

Căn cứ Quyết định số 5299/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được ban hanh theo Quyết định số 1923 /2014/QĐ-BGDĐT ngày 30    tháng  5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1608/QĐ-SGDĐT ngày 16/03/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc phê duyệt mở mã ngành Trung cấp Sư phạm mầm non;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo ngày 22 tháng 3 năm 2016 của trường Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam với Trường Trung cấp Nghề Đăk Nông.

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam thông báo tuyển sinh ngành Bảo mẫu Mầm non trình độ sơ cấp như sau:

1. Nội dung khóa học:

TT Tên chuyên đề Thời lượng (tiết)
Tổng Lý thuyết Thực hành
1 Chuyên đề 1: Chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ MN 75 35 40
2 Chuyên đề 2: Tâm lý và giáo dục trẻ mầm non 45 25 20
3 Chuyên đề 3: Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 90 45 45
4 Chuyên đề 4: Công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non 45 30 15
5 Chuyên đề 5: Thực tập tại cơ sở giáo dục mầm non 45 45
TỔNG 300 135 165

 

2. Đối tượng tuyển sinh:

Người có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên đang làm hoặc có nguyện vọng làm công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng năng lực hoặc chưa có văn bằng, chứng chỉ về giáo dục mầm non được quy định tại Thông tư số 13/2015/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Thời gian đào tạo: 3 tháng, tuần học 5 buổi, mỗi buổi 5 tiết ( Buổi học: Thứ 2,4,6; Thứ 3, 5,7 hoặc học vào T7, CN).

5. Thời gian khai giảng lớp học:

– Các tháng trong năm khi số lượng học viên xét tuyển đạt tối thiểu 30 học viên/lớp;

– Mở tại trung tâm các huyện, thị khi số lượng học viên xét tuyển đạt yêu cầu.

6. Học phí, lệ phí:

– Lệ phí hồ sơ: 10.000 đồng/hồ sơ;

– Học phí: 2.300.000 đồng/khóa học.

7. Văn bằng chứng chỉ: Hoàn thành khóa học được cấp Chứng chỉ sơ cấp Nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

8. Hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký học nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo mẫu kèm theo);

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu kèm theo);

– CMND phô tô công chứng.

9.  Địa điểm phát và thu nhận hồ sơ:

– Trường TC Kinh tế – Kỹ thuật Phương Nam; ĐC: Tổ 8, P.Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Đăk Nông; ĐT: 05013.503222; Website: http://phuongnamdno.edu.vn

– Trường TC Nghề Đăk Nông; ĐC: Tổ 4 – P.Nghĩa Tân – TX.Gia Nghĩa –  tỉnh Đăk Nông. ĐT: (05013) 548 828 – (05013) 548 593; Website: http://tcndaknong.edu.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here