Thứ Hai, Tháng Hai 19, 2018

Tuyển sinh

bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại Đăk Nông 2018

Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Phương Nam thông báo về việc tổ chức bồi dưỡng  danh nghề nghiệp 2018  viên chức giảng...

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

Căn cứ Công văn số 3182/BNV- ĐT, ngày 16/06/2017 của Bộ Nội vụ, về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức...

Tin Tức

Thông báo

Kết nối với chúng tôi

Đăng ký

Cùng nhau kiến tạo cơ hội